Search

Categories

  • No categories

Reïntegratie

Samen op zoek naar ander werk.
Voor veel medewerkers is het na uitval, reorganisatie of ontslag niet makkelijk een andere baan te vinden. Wij ondersteunen werknemers en werkgevers bij een doelgerichte re-integratie, 2e spoor of outplacement. Wij zien het als onze uitdaging om samen met u en uw medewerker zo snel mogelijk ander werk met nieuw perspectief te vinden.

Stimuleren van eigen kracht.
We brengen eerst de mogelijkheden van de werknemer in kaart, en stellen kwaliteiten en zoekrichtingen vast. Hierdoor komen we tot een capaciteitenprofiel. Vervolgens stellen we samen een realistisch actieplan op.
We motiveren, stimuleren en activeren de werknemer door middel van praktijkopdrachten. We ontwikkelen netwerkvaardigheden, ondersteunen en begeleiden sollicitatiegesprekken. We maken hierbij gebruik van ons uitgebreide werkgeversnetwerk.
Ons uitgangspunt is het stimuleren van eigen kracht, zodat de werknemer zo veel mogelijk zijn eigen kansen op de arbeidsmarkt vormgeeft.

Perspectief
We geven onze bevindingen en vorderingen weer in de vorm van een rapportage. Daarin beschrijven we de verrichtte activiteiten en waargenomen ontwikkelingen. We brengen de kansen op de arbeidsmarkt en de begeleidingsbehoefte in beeld. Ten slotte geven we advies over de wenselijke vervolgstappen.