Search

Categories

  • No categories

Wie zijn wij?

New Work heeft de afgelopen jaren succesvol mensen naar werk begeleid. Door mensen beter inzicht en vertrouwen in zichzelf te geven, worden doelen beter zichtbaar en belemmeringen overwonnen.  

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van ieder mens en vinden dan ook dat elk mens de kans moet krijgen zijn mogelijkheden optimaal te benutten.
Hierbij staat betrouwbaarheid centraal. Wij zorgen ervoor dat onze gemotiveerde kandidaten groeien in zelfvertrouwen en uitstekend functioneren als loyale werknemers.


Aanpak

New Work neemt ruim de tijd voor een uitgebreide kennismaking en intake. Ervaring leert dat daardoor het traject persoonlijker en effectiever is.

Daaruit volgt:

  • het in kaart brengen van de belemmeringen en een oplossing daarvoor

Te denken valt aan:

– Financieel overzicht
– Structuur dagelijks leven
– Hulp van professionals, zoals maatschappelijk werker, Psycholoog en              dergelijke.

  • benoemen en (h)erkennen van de kwaliteiten van de kandidaat.

Het plan van aanpak wordt altijd samen met de kandidaat opgesteld, waarbij de nadruk wordt gelegd op de wensen en mogelijkheden van deze kandidaat.  
Met deze aanpak én positieve inzet hebben we voor bijna elke kandidaat een passende baan gevonden.